Kurusa Pamula Meheya 18-07-2015
Sansara Sakmana -02-06-2015
Kasawatha -02-06-2015
AmaDahara Kavi Bana 02-06-2015
Derana Kavi Dehena -02-06-2015
Hiru ShashanawaTharanaya - 02-06-2015
Sirasa Damsara -02-06-2015
Thewala Budu Wadan 02-06-2015
Asgiri Piriven Puranaya Sirasa TV 02-06-2015
Deranabi Wandana Dharma Deshanaya - 02-06-2015
Samma Sankappa -02-06-2015
Hiru Shaddhabi Wandana - 02-06-2015
Sawanak Ras Dharma Deshanawa 02-06-2015
Sambhawana - 02-06-2015
Suwaranna Warna Poson 02-06-2015