Dayak ekalukala Maha Yathiwarayano 12-04-2015
Dewa Mehaya Sirasa TV 05-04-2015
Sanda Madala -03-04-2015
Kasawatha -04-03-2015
Sitha Niwana Maga -03-04-2015
Sirasa Damsara Sirasa TV 03-04-2015
Kavee Dahana -03-04-2015
Sirasanamami Sirasa TV 03 -04- 2015
Divya Wanshaya 03-04-2015
Nopenena Manaya 03-04-2015
Ama Dahara Daham Sabhawa 03-04-2015
Thewala Budu Wadan 03-04-2015
Buddah Wandana 03-04-2015
Ama Dahara Dharma Deshanawa 03-04-2015
Kurusa Pamula Meheya 19-03-2015