Sanda Madala -04-01-2015
Kasawatha -04-01-2015
Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero | 2014-12-27
Ven Mawarale Bhaddiya Thero |2014-12-07
Kurusa Pamula Meheya 04-12-2014
Sanda Madala -06-12-2014
Kasawatha-06-12-2014
Ama Dahara Kavi Bana 06-12-2014
Kavee Dahana -06-12-2014
Nopenena Manaya 06-12-2014
Nopenena Lokaya 06-12-2014
Ama Dahara Daham Sabhawa 06-12-2014
Hiru Abhiwandana 06-12-2014
Sadaham Sisila Derana TV -06-12-2014
Ama Dahara Dharma Deshanawa 06-12-2014