Dharmadeshanawa
Sanda Madala -08-10-2014
Kasawatha -08-10-2014
Siaras damsara Sirasa TV 08 -10-2014
Kavee Dahana -08-10-2014
Nopenena Lokaya 08-10-2014
Ama Dahara Daham Sabhawa 08-10-2014
Dharma Sakachcha-08-10-2014
Sirasabiwandana-07-10-2014
Hiru Abhiwandana 08-10-2014
Sambhawana 08-10-2014
Ama Dahara Dharma Deshanawa 08-10-2014
Ama Dahara Buddha Wandanawa 08-10-2014
Day Of Kurusa Pamula Meheya 25-09-2014
Sanda Madala -08-09-2014