Kurusa Pamula Meheya 07-05-2015
Bauddaloka Wesak-06-05-2015
Sirasanamami Sirasa TV 05 -05- 2015
Uththama Daathu Wandana-04-05-2015
Uththama Daathu Wandana-04-05-2015
Uththama Pooja-04-05-2015
Pujaniya Wesak 04-05-2015
Utthama Dathu Wandana Arambaya 2015-05-04
Uththama Dathu Wandana 04-05-2015
Divi Maga Pahan Karana Bodu Maga
Sirasanamami 03-05-2015
Kasawatha -03-05-2015
Sirasa Bathi Gee -03-05-2015
Derana Divya Pujawa -03-05-2015
Derana Abiwandana Bathi Gee -03-05-2015